logo szwedzki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.7 / 5
Liczba głosów:    3
 

Królestwo Szwecji

Szwecja jest monarchią konstytucyjną. Na czele państwa stoi król (kung), jednak jego kompetencje są ograniczone i mają charakter ceremonialno-reprezentacyjny. System rządów opiera się na zasadzie demokracji parlamentarnej. Realną władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Riksdagen), natomiast władzę wykonawczą - odpowiedzialny przed nim rząd (regering).

Królestwo Szwecji podzielone jest adminstarcyjnie na 21 regionów (län) i 290 gmin (kommun). Pod względem powierzchni kraj ten jest największy w regionie skandynawskim (ok. 450 tys. km²) oraz najbardziej zaludniony (ponad 9 mln mieszkańców). Największymi miastami Szwecji są: Sztokholm (stolica), Göteborg, Malmö, Uppsala i Västerås.

Spadkobierstwo tronu szwedzkiego należy do członków dynastii Bernadotte, którą zapoczątkował napoleoński marszałek Jean Baptiste Bernadotte jako Karol XIV Johan w 1818 r. Obceny król - Karol XVI Gustaw- jest od 1973 r. siódmym władcą tej dynastii. Jego żoną jest królowa Sylwia (drottning Silvia). Sylwia i Karol mają troje dzieci: Wiktorię, Karola Filipa i Magdalenę. Do niedawna następstwo tronu przypadało synowi króla, jednak zmiana ustawy o sukcesji sprawiła, że po Karolu XVI Gustawie koronę przejmie jesgo najstarsze dziecko - księżniczka Wiktoria (kronprinsessan Victoria).

Od 1995 r. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej. Dotąd nie wprowadziła jednak wspólnej waluty unijnej - euro, zachowują koronę szwedzką (svensk krona, SEK) jako państwowy środek płatniczy.


Tagi: , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo